Samisk bibliotektjeneste i Troms

   
Velkommen til Samisk bibliotektjeneste i Troms
Huskelisten er tom
Velkommen til Samisk bibliotektjeneste i Troms

Samisk bibliotektjeneste i Troms/Sámi girjerádjubálvalus Romssas er en rådgivende bibliotektjeneste for samisk materiale opprettet av Troms fylkesbibliotek med bibliotekene i Troms som målgruppe.

Rådgiver har kontor på Senter for nordlige folk i Manndalen i Kåfjord og deltar i det regionale biblioteksamarbeidet i Nord-Troms. Samisk bibliotektjenestes samling inngår i den i nye bibliotek-og museumsenheten på senteret. Deler av samlingen deponeres til Bibliotek-og kulturbussen i Nord-Troms. Det er mulig for bibliotek, skoler og barnehager i Troms å bestille depoter.

select